Landkreis Ravensburg İlçesi Toplum Psikiyatri Birliği

Landkreis Ravensburg İlçesi Toplum Psikiyatrisi Birliği (GPV) 2004 yılında Ravensburg Landkreis ilçesindeki tüm psikiyatrik kurumların ortak işbirliğiyle kurulmuştur. GPV’nin amacı, "Baden-Württemberg psikolojik  rahatsızlığı olan kimselere yardım  hakkında kanunun 1. maddesi (PsychKHG)  kapsamına dahil olan, Landkreis Ravensburg ilçesinde ikamet eden kimselerin gündelik yaşam çevrelerinde ihtiyaç duydukları desteğin sağlanmasıdır. Bu güncel yönetmelikte de belirtilmiştir.

BM-Engelli Hakları Sözleşmesi (UN-BRK) esas alındığından, GPV'nin temel görevi, birbirinden farklı ve değişken ihtiyaçları bulunan psikolojik hastaların, kendilerinin belirleyebildikleri bir yaşam sürmek amacıyla toplum hayatına katılımlarını mümkün kılmaktır.

Uygulama kapsamı, ilgili kanunun 1. maddesinin (§ 1 PsychKHG) şartlarını tam olarak taşıyan kimseler hakkındadır. Psikolojik rahatsızlığı bulunan kimseler kendi yaşam alanları içerisinde bireye özel yardımlarla destekleneceklerdir.

GPV Yönetim Kurulu (YK) bakımların uygulamasını denetler ve iyileştirmeler için önerilerde bulunur. Yönetim kurulu üyeleri; sosyal hizmet kurumlarının yerel temsilcilerinden, IBB-Bürosu (Bilgi Şikâyet ve Danışma- Bürosu), psikiyatri geçmişi olanlar, onların akrabaları, sosyal hizmetler çalışanları ve hasta temsilcilerinden ve ayrıca dernek sözcüleridir. GPV YK Başkanlığını, İlçenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı yönetecektir.

Bakımlardan sorumlu kurumların temsilcileri kendi kapasiteleri dâhilinde ve ilçe belediyeleriyle işbirliği içerisinde- birbirinden farklı ve değişken ihtiyaçlı psikolojik rahatsızlığı olan her insana, kendilerine tam olarak uyan bakım imkânlarının sunulduğundan emin olmak zorundadırlar. Birlikte nasıl çalışılacağı GPV sözcülerinin işbirliği anlaşmasında düzenlenmiştir.

Topluma kazandırma yardımının kazanımları, tavsiye edilmesi için düzenli olarak yapılacak Yardım Planı Konferansında anlatılacaktır.

Psikiyatri geçmişi olanlar, yakınları ve sosyal hizmetler temsilcileri, hem bakımların planlanması hem de hayata geçirilmesi aşamalarına dâhildirler. Bu grupların temsilcileri GPV YK üyesidirler ve dernek sözcülerinin toplantılarına katılırlar.

Üyesi