Tedavi

Tıbbi ve psikolojik tedaviler Psikiyatri Merkezine bağlı (ZfP) Psikiyatri Polikliniği (PIA) , özel muayenehaneli pratisyen hekim, psikoterapi uzmanı bir doktor ya da psikolog tarafından yapılır.

Tedaviniz sağlık sigortanız tarafından karşılanır ve örneğin ergoterapi ve sosyoterapi yönetmeliğini de kapsar.

Aşağıdaki tedavi içerikleri ilgili kılavuzlarında açık bir şekilde tavsiye edilmiştir. Gerekirse, durumunuzda geçerli olup olmadıklarına ve nasıl uygulanabileceklerine ilişkin açıklama için doktorunuzla irtibata geçin.

 • Genel ve özel psikoterapik, sosyoterapik ve ergoterapik şartlar ve psikiyatrik tedavi bakımı ile tamamlayıcı bakım konsepti

 • Hastalık hakkında bilgiler ve bireysel veya grup seanslarıyla çeşitli tedavi yöntemleri (Psikoeğitim)

 • İlaçların etkileri ve yan etkileri hakkında bilgilendirme

 • Hangi tedavinin sizin için uygun olduğuna karar vermede yardım

 • Kilonun, yan etkilerin ve EKG'nin düzenli olarak kontrol edilmesi

 • Psikoterapi (bilişsel davranışçı terapi) en az 9 ay süreli en az 12 seans. Ağırlık özellikle rahatsız eden semptomlar üzerinde olmalıdır. En çok da prepsikotik risk süresinde ve sürekli devam eden psikotik semptomlarda. Terapiye yatkınlığınızın artması ve relaps riskinizin düşmesi hedeflenir.

 • İki haftalık aralıklarla 9 ay boyunca siz ve ailenizle görüşmeler yapılır.

 • Hastalığınızla baş etmeniz, hayatınızı düzene sokmanız (bkz. örn. İkamet, iş ve günlük hayatın düzenlenmesi) iş hayatına kazandırılmanız ve sosyal aktiviteler

 • oturduğunuz yere yakın terapi imkânları

 • Uzman kişiler ve mesleklerden oluşmuş bir grup tarafından tedavi: Gerektiğinde psikiyatr, bakım görevlileri, sosyal çalışanlar, psikolog ve ergoterapistler ile ortak çalışma

 • tam yatılı bir tedavi gerekmiyorsa günlük klinik veya yatılı tedavi

 • Kriz durumlarında ikametinize yakın destek imkânları

 • İş piyasasına girişte destek

 • Kendine yardım gruplarından destek

 • Uygun bir ikamet sosyoterapisi bulmanızda destek

Sosyoterapi, pratik bir yaşam rehberi niteliğinde (iletişim kurma ya da isteksizlik gibi) özel kısıtlılıkları olan insanlara tıbbi veya tıbbi olarak öngörülen yardımları sunar. Bu şekilde tekrar hastaneye dönüş engellenmeye çalışılır. Sosyoterapi şimdiye kadar tedavi yönetmeliklerinde tavsiye edilmedi fakat sosyal hizmetler kanununda imkân tanındı. Uzman doktor tarafından reçete edilir ve sosyal hizmetler çalışanları, sosyal pedagoglar, uzman sağlık çalışanları ve psikiyatrik hasta bakıcıları tarafından uygulanır.

Ön koşullar resmi doktor reçetesi ve belli bir hastalık derecesidir. Ek ödemeler masrafların %10'unu karşılar, en az 5€, en fazla da seans başına 10€'dur. 3 yıl içinde en fazla 120 seans reçete edilebilir. Psikologlar ve çocuk ve ergen psikoterapistleri sosyoterapiyi sağlık sigortalarının karşılayacağı şekilde reçetelendirebilirler. Sosyoterapi çoğunlukla psikotik rahatsızlıklarda reçete edilir fakat başka rahatsızlıklarda da kullanılabilir.

 • yatılı arındırma tedavileri alkol yoksunluğuna bağlı epileptik krizlerin önlenmesi, alkol yoksunluk deliryumu, yatılı tedavide alkol yoksunluğuna dayanamayacak olmak, akut intihara teşebbüs, ağır bedensel, psikolojik rahatsızlıklar veya psikolojik varsa komorbiditeler varsa

 • daha kolay durumlarda arındırma tedavisi

 • tamamen bedensel normal şartlarda 21 günlük bir detoksifikasyon yerine sertifikalı arındırma tedavisi

 • alkol arındırma tedavilerinde ilaç desteği

 • tütün tüketimi de mevcutsa sigarayı bırakmak için danışmanlık ve destek

 • bırakma veya azaltma hedefli sertifikalı arındırma tedavisine devam etmek

 • İstisnai kişisel durumlarda, ek olarak en az bir yıl olmak üzere ayakta, tüm gün ayakta, yarı yatılı ya da tam yatılı davranış, refakatçi çalışması veya eş terapisi

 • multiprofesyonel bir ekip ile tedavi

 • relaps riskine karşın ilaç tedavisi imkânı (Acamprosat, Naltrexon)

 • mevcut olan bağımlılık tedavileri hakkında bilgi (Kendine yardım, bağımlılık danışmanlığı, bağımlılık psikiyatrisi, ayakta veya yatılı tedavi formları) gerektiğinde diğer önerilen veya tedavinin sürdüğü seçeneklerle iletişim

 • siz ve yakınlarınız için kendine yardım grupları ile destek

 • İlaç Tedavisi ve Psikoterapi

 • Tedavi şekli sizinle yapılan bir görüşmeyle öncelikleriniz ve dileklerinize göre belirlenir.

 • Reçete edilmiş ilaçların etkilerinin ve yan etkilerinin tam olarak kontrol edilmesi

 • Kan, kilo ve bazı ilaçlarda EKG Kontrolleri

 • İleri yaşlardaki (65 yaş üstü) ağır depresyon vakalarında ilaç desteği

 • Özel durumlarda özel terapi imkânları (örn. uyanıklık terapisi veya ışık terapisi; hayati tehlikesi olan başka yöntemlerle tedavi edilememiş ağır depresyonlarda elektrokonvülsif terapi (EKT) de uygulanır

 • Bedensel egzersiz programları

 • Aile yakınlarınızın da katılacağı hangi terapinin sizin için uygun olduğuna karar vermek

 • Danışılacak kişiler, kendine yardım kılavuzları ve eğitim programları

 • Öz yönetimin desteklenmesi (hastalık belirtilerinin erkenden tespit edilmesi ve nasıl baş edileceğinin öğrenilmesi)

 • Kendine yardım gruplarının iletişim bilgilerinin verilmesi, gerektiğinde kendine yardım grupları için oda temin edilmesi.

 • mümkünse, aynı tecrübeleri yaşamış olanlara danışma (''Peers'')

 • Yakınların tedavinin başından itibaren bütün aşamalarda hastaya destek olması (reddetmedikleri sürece)

 • Duygudurum günlükleri

 • eşlik eden tıbbi teşhis

 • Sebepler, süreç, tedavi imkânları ve yardımlar hakkında bilgilendirme (psikoeğitim)

 • duruma, ihtiyaçlara ve amaçlara bağlı olarak psikoterapi

 • Depresif atakların tedavisinde psikoterapi

 • Depresyon tedavisinde uyanıklık ve ışık terapisinin kullanılması

 • Relaps tedavisindeki seçenekler hakkında ayrıntılı bilgilendirme

 • özellikle birinci iş gücü piyasasında çalışabilmek için gerekli olan mesleki rehabilitasyon

 • Alanında uzman kişilerden oluşmuş bir ekiple rehabilitasyon ve entegrasyon amaçlı ikamet yerine yakın ve ihtiyaca yönelik ayakta tedavi imkânları, örn. ergoterapi, sosyal psikiyatri hizmetleri, günlük bakım ve buluşma hizmetleri, ayakta bakımlı ikamet, kendine yardım tedavi imkânları